Bộ sưu tầm 1500 các loại font thường dùng cho office
dung lượng: 45MB
Pass giải nén: tinhoc2.net
Download: